Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΙΣΑΥΡΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ


ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

1                     
                   
           2          
                   
  3                   
                   
4                     
                   
        5             
             6        
  7     8       9    10         
                   
       11              
12                   13    
14                     
            15         
                   
   16                  
             17        
                   

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Έτσι λέγεται η Κυριακή αυτή που γιορτάζουμε την αναστήλωση των εικόνων.
3. Κατά τη διάρκεια της εικονομαχίας αυτοί στήριζαν τις αποφάσεις του αυτοκράτορα.
4. Αυτοί υπερασπίζονταν τη λατρεία των εικόνων.
5. Ο Λέων ο Γ΄ ο Ίσαυρος επέβαλε στα μοναστηριακά και εκκλησιαστικά κτήματα .........
7. Μετά τους Ίσαυρους το Βυζάντιο το κυβέρνησαν οι .................. αυτοκράτορες.
10. Η εικονομαχία κράτησε περίπου ένα ............
11. Έτσι ονομάστηκε το βιβλίο με το οποίο οι Μακεδόνες αυτοκράτορες ρύθμισαν τα θέματα των εμπορικών συναλλαγών.
14. Έτσι λέγονταν ο ένας από τους δυο νόμους των Μακεδόνων αυτοκρατόρων που ρύθμιζε τα καθήκοντα των αρχόντων και τις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας.
15. Η αυτοκράτειρα αυτή συγκάλεσε την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο και έθεσε τέλος στην εικονομαχία.
16. Έτσι λέγονταν ο νόμος του Λέοντα Γ΄του Ίσαυρου που προστάτευε την περιουσία των φτωχών γεωργών.
17. Πολιόρκησαν την Κων/πολη δυο φορές στα χρόνια των Ισαύρων.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Η Ζ΄ ....................... Σύνοδος το 843 μ.Χ. έθεσε τέλος στην εικονομαχία.
2. Αυτοί δυσαρεστήθηκαν από τα μέτρα του Λέοντα Γ΄του Ίσαυρου.
3. Έτσι ονομάστηκε η διαμάχη σχετικά με τη λατρεία των εικόνων.
6. Σ' αυτούς ανέθεσε ο Λέων ο Γ΄ο Ίσαυρος την τήρηση των νόμων.
8. Η συλλογή όλων των νόμων από τον Λέοντα Γ΄τον Ίσαυρο ονομάστηκε ......................
9. Αυτοί είχαν τον έλεγχο του εμπορίου στο Αιγαίο πριν τους νικήσουν οι Μακεδόνες αυτοκράτορες.
12. Ο Λέων ο Γ΄ο Ίσαυρος χώρισε την αυτοκρατορία σε μεγάλες περιφέρειες τα ...........................
13. Έτσι ονομάζονταν οι φρουροί των ανατολικών συνόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.